Zweepgebruik ook in België aan banden gelegd

Zelf een advertentie plaatsen?

Wens je zelf advertenties te plaatsen op onze websites om paarden en/of materiaal te verkopen? 

Net als in de buurlanden Nederland en Duitsland wordt ook in België het zweepgebruik aan banden gelegd al is het echter niet zo extreem als bij de rest. Hier wordt meer het Zweedse systeem toegepast. We sommen de voornaamste wijzigingen even op:

1.Karwats is enkele toegelaten om te begeleiden en enkel te gebruiken in voorwaartse richting, uit de onderarm. De elleboog mag dus niet opgeheven worden.

6.Het is ten strengste verboden :

b- Met gebruik van hand(en) correcties uit te voeren , waarbij het paard wordt aangeraakt;

c- Met gebruik van benen/voeten correcties uit te voeren, waarbij het paard wordt aangeraakt;

d- Het paard met de leidsels aan te sporen, waaronder het onder de staart doorhalen;

e- Een paard in de mond te mishandelen; met behulp van de leidsels het bit op ruwe wijze in/door de mond te bewegen;

j- Zeer dieronvriendelijke handelingen te plegen;

k- Op de wielbescherming en/of de sulkyarmen te slaan;

Voor alle duidelijkheid: dit zijn de wijzigingen. Andere zaken zoals de teugels in 1 hand, meer dan 3x slaan in de laatste 200m, enzovoort blijven uiteraard van toepassing.

Het nieuwe reglement gaat in op 1 februari en tot 1 maart zullen er verwittigingen (bovenop het oude boetesysteem) gegeven worden aan drivers/jockeys die deze regels overtreden. Daarna zal men overgaan tot toepassing van het nieuwe boetesysteem.